Veritabanı bağlantı hatası ve çözümleri

Web siteniz üzerinde yaptığınız düzenlemelerde alacağınız veritabanı bağlantı hatası ve çözümlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80004005’ Operation must use an updateable query.
Çözüm: Veri tabanınızın bulunduğu klasöre yazma izni vermediğinizde ortaya çıkan bir hatadır. Bu nedenle klasöre yazma izni vermelisiniz.

 

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80004005’ The Microsoft Jet database engine cannot open the file ‘(unknown)’.  It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
Çözüm: Veri tabanınızı açıp (access’de) üzerinde işlemler yaparken bir yandan da ASP dosyalarını çalıştırmanızdır.  Bu nedenle Access’de açtığınız veri tabanını kapatmalısınız.

 

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80040e14’ Number of query values and destination fields are not the same.
Çözüm: Veri tabanına kaydolacak ifadelerin sayısı ile veri tabanınızda ki alanların sayısı uyuşmadığında hata vermektedir. Sonuç olarak arada bir virgülü atlamış olabilirsiniz.

 

Hata: ADODB.Field error ‘80020009’ Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record. /temp/error.asp, line 15
Çözüm: İstediğiniz ifadenin veri tabanında olmamasından kaynaklanan bir hatadır.

 

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80040e14’ Syntax error (missing operator) in query expression ‘…’
Çözüm: Yazı içerisinde geçen (‘) işaretlerinin yarattığı bir sorundur. InsertAP() fonksiyonunu kullanarak ‘ işaretlerini ” işaretine çeviriniz.

 

Hata: Microsoft JET Database Engine hata ‘80040e10’ Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.
Çözüm: Veri tabanında aranılan tablo bulunamıyor.

 

Hata: Microsoft VBScript çalışma hatası hata ‘800a01b6’ Nesne bu özellik veya yöntemi desteklemiyor: ‘EO’
Çözüm: Geçersiz nesne kullanılmıştır. Kullanılan nesneleri kontrol ediniz.

 

İsim Hataları;

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80040e10’ Too few parameters. Expected 1.
Çözüm: Veri tabanı içinde WHERE yada ORDER BY ifadelerinden sonra gelen isimlerde hata var.

 

Hata: ADODB.Fields error ‘800a0cc1’ ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the application. /temp/error.asp, line 15
Çözüm: SQL’iniz içerisinde belirttiğiniz alan adlarında hata var. Bu nedenle alan adlarının isimlerini kontrol ediniz.

 

Sorgu Hataları;

Hata: Microsoft JET Database Engine hata ‘80040e37’ Microsoft Jet veritabanı alt yapısı ‘Categories’ giriş tablosunu veya sorgusunu bulamadı. Tablo veya sorgunun varolduğundan ve adın doğru yazıldığından emin olun.
Çözüm: Veritabanında aranılan tablo bulunamıyor. Veri tabanındaki tablo isimi’nin .asp dosyasındaki isim ile karşılaştırılarak verilen adların aynı olmasına dikkat ediniz.

 

Hata: Microsoft JET Database Engine hata ‘80040e14’ ‘CurrentCats SC’ sorgu ifadesi içindeki Sözdizimi hatası (eksik işleç)
Çözüm: Hatalı bir sorgu ifadesi kullanmıştır.

 

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10) [Microsoft][ODBC Microsoft Access Sürücüsü]. Çok az parametre. 1 bekleniyor.
Çözüm: Veri tabanına sorgu yaparken olmayan bir isim kullanılmıştır. Mesela sorgu esnasında kullanılan isimleri kontrol ediniz. Lakin (i) ve (I) harflerinde kaynaklı problem çıkabilmektedir.

 

Bağlantı Hataları;

Hata: ADODB.Recordset error ‘800a0bb9’ The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/analyzer/Default.asp, line 15
Çözüm: Veri tabanınıza bağlanmak için kullandığınız koda atadığınız değişkenle Recordset’i açarken kullandığınız değişkenin adları farklıdır. Hata yapılan isimleri düzeltmelisiniz.

 

Hata: Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A0409) Sonlandırılmamış dize sabiti /ArgoNewsv2.0/main.asp, line 26, column 59 CatSQL = “SELECT * FROM Categories ORDER BY CurrentCats ASC
Çözüm: Bağlantı kapatılmıştır, bağlantı noktalarını ve dize sabitini kapatırken ” işaretini eklediğinizi kontrol ediniz.

 

Hata: Microsoft JET Database Engine hata ‘80004005’ ‘d:\inetpub\wwwroot\aspnedir\data.mdb’ dosyası bulunamadı.
Çözüm: Bağlantıda hata yapılmış. Bu nedenle veri tabanına verdiğiniz isimi, uzantısını ve yolunu kontrol ediniz.

 

Hata: ADODB.Connection hata ‘800a0e7a’ Sağlayıcı bulunamıyor. Düzgün yüklenmemiş olabilir.
Çözüm: Bağlantıda nokta veya virgüllerle hata yapılmıştır.

 

Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers hata ‘80004005’ [Microsoft][ODBC Driver Manager]. Veri kaynağı adı çok uzun.
Çözüm: Bağlantıyı açtığınız bölümde eksik veya hatalı kelime yazılmıştır.

 

 

bdrglfk17

bdrglfk17

Blogda yer alan yazıları, öğrendiklerimi kayıt altına almak ve başkalarına da yardımcı olmak amacı ile yayınlıyorum.

Yanıt Bırak